SPAARKASREGLEMENT 2018 - 2019


Spaarkas wordt 1 x per 14 dagen geleegd op zondag vanaf 15.00 uur.
Er dient minimaal € 5.00 gespaard te worden per 14 dagen
NIEUW Er kan 1 x per verplichte spaarperiode een vakantiebriefje aangemeld worden(max. 3 weken)
NIEUW Met ingang van 01-10-2017 zal per spaarclub lid € 10.00 contributie in rekening worden gebracht.


Niet gespaard betekend € 2.00 boete(munten van € 0.01 € 0.02 € 0.05 en € 0.10 worden niet meegeteld, deze vervallen aan de boetekas) 2 Maanden niet gespaard in de periode 15 Maart – 15 September (verplichte spaarperiode) betekend lidmaatschap beëindigd


Kas wordt alleen geopend wanneer beide sleutelhouders aanwezig Zijn en er een derde getuige (bijv. vaste klant) bij is.
Tussentijds wordt niet uitbetaald. Uitbetaling van het gespaarde geld(met aftrek van boetes en contributie) vind plaats                               DE LAATSTE ZATERDAG VAN SEPTEMBER UITBETALING = ‘SPAARKASFEESTJE”

SPAARKAS LICHTINGEN

7 oktober 2018 vrijwillig sparen                       7 april 2019 verplicht sparen
21 oktober 2018 vrijwillig sparen                    21 april 2019 verplicht sparen
4 november 2018 vrijwillig sparen                  5 mei 2019 verplicht sparen
18 november 2018 vrijwillig sparen               19 mei 2019 verplicht sparen
2 december 2018 vrijwillig sparen                   2 juni 2019 verplicht sparen
16 december 2018 vrijwillig sparen                16 juni 2019 verplicht sparen
30 december 2018 GESLOTEN                        30 juni 2019 verplicht sparen
13 januari 2019 vrijwillig sparen                      14 juli 2019 verplicht sparen
27 januari 2019 vrijwillig sparen                    28 juli 2019 verplicht sparen
10 februari 2019 vrijwillig sparen                   11 augustus 2019 verplicht sparen
24 februari 2019 vrijwillig sparen                 25 augustus 2019 verplicht sparen
10 maart 2019 vrijwillig sparen                        8 september 2019 verplicht sparen
24 maart 2019 verplicht sparen                   22 september 2019 verplicht sparen

SPAARKASREGLEMENT 2018

 

Spaarkas wordt 1 x per 14 dagen geleegd op zondag vanaf 15.00 uur.

Er dient minimaal € 5.00 gespaard te worden per 14 dagen

NIEUW Er kan 1 x per verplichte spaarperiode een vakantiebriefje aangemeld worden(max. 3 weken)

NIEUW Met ingang van 01-10-2017 zal per spaarclub lid € 10.00 contributie in rekening worden gebracht.

 

Niet gespaard betekend € 2.00 boete(munten van € 0.01 € 0.02 € 0.05 en € 0.10 worden niet meegeteld, deze vervallen aan de boetekas)

2 Maanden niet gespaard in de periode 15 Maart – 15 September (verplichte spaarperiode) betekend lidmaatschap beëindigd

 

Kas wordt alleen geopend wanneer beide sleutelhouders aanwezig

Zijn en er een derde getuige (bijv. vaste klant) bij is

 

Tussentijds wordt niet uitbetaald

Uitbetaling van het gespaarde geld(met aftrek van boetesen contributie) vind plaats de laatste zaterdag van September

 

UITBETALING = ‘SPAARKASFEESTJE”

 

 

SPAARKAS LICHTINGEN

8 oktober 2017        vrijwillig sparen                           8 april 2018            verplicht sparen

22 oktober 2017      vrijwillig sparen                        22 april 2018            verplicht sparen

5 november 2017    vrijwillig sparen                            6 mei 2018            verplicht sparen

19 november 2017  vrijwillig sparen                         20 mei 2018             verplicht sparen

3 december 2017    vrijwillig sparen                           3  juni 2018             verplicht sparen

17 december 2017   vrijwillig sparen                           17 juni 2018            verplicht sparen

31 december 2017  GESLOTEN                                           1 juli 2018           verplicht sparen

14 januari 2018         vrijwillig sparen                             15 juli 2018            verplicht sparen

28 januari 2018        vrijwillig sparen                             29 juli 2018           verplicht sparen

11 februari 2018        vrijwillig sparen                            12 augustus 2018 verplicht sparen

25 februari 2018       vrijwillig sparen                          26 augustus 2018 verplicht sparen

11 maart 2018             vrijwillig sparen                          9 september 2018 verplicht sparen

25 maart 2018           verplicht sparen                      23 september 2018 verplicht sparen

 

ALLE INFORMATIE KUNT U AANVRAGEN VIA :  info@rivotorto.nl

 

SPAARKASREGLEMENT 2017 TER INFORMATIE

Spaarkas wordt 1 x per 14 dagen geleegd op zondag vanaf 15.00 uur. Er dient minimaal € 5.00 gespaard te worden per 14 dagen

 Niet gespaard betekend € 2.00 boete(munten van € 0.01 € 0.02 € 0.05 en € 0.10 worden niet meegeteld, deze vervallen aan de boetekas)

 2 Maanden niet gespaard in de periode 15 Maart – 15 September (verplichte spaarperiode) betekend lidmaatschap beëindigd

Kas wordt alleen geopend wanneer beide sleutelhouders aanwezig zijn en er een derde getuige (bijv. vaste klant) bij is

 Tussentijds wordt niet uitbetaald

Uitbetaling van het gespaarde geld(met aftrek van boetes) vind plaats op de laatste zaterdag van September

UITBETALING = ‘SPAARKASFEESTJE”

SPAARKAS LICHTINGEN

15 januari 2017 vrijwillig sparen        16 juli 2017 verplicht sparen

29 januari 2017 vrijwillig sparen       30 juli 2017 verplicht sparen

12 februari 2017 vrijwillig sparen      13 augustus 2017 verplicht sparen

26 februari 2017 vrijwillig sparen     27 augustus 2017 verplicht sparen

12 maart 2017 vrijwillig sparen           10 september 2017 verplicht sparen

26 maart 2017 verplicht sparen         24 september 2017 verplicht sparen

9 april 2017 verplicht sparen               8 oktober 2017 vrijwillig sparen

23 april 2017 verplicht sparen             22 oktober 2017 vrijwillig sparen

7 mei 2017 verplicht sparen                 5 november 2017 vrijwillig sparen

21 mei 2017 verplicht sparen               19 november 2017 vrijwillig sparen

4 juni 2017 verplicht sparen                3 december 2017 vrijwillig sparen

18 juni 2017 verplicht sparen              17 december 2017 vrijwillig sparen

2 juli 2017 verplicht sparen                 31 december 2017 vrijwillig sparen